Millainen on laadukas linkki?

SEO-opas

Cradia.fi / Hakukoneoptimointi / SEO-opas / Millainen on laadukas linkki?

Millainen on laadukas linkki?

Todennäköisesti tärkein laadukkaan linkin tuntomerkki on se, että linkittyvä sivusto on hakukoneiden näkökulmasta luotettava. Toinen hyvä tuntomerkki on se, että linkki on suosittu. Tällä tarkoitetaan sitä, että myös muilla sivustoilla on sama linkki.

Hakukoneoptimoinnin näkökulmasta tärkeää on myös se, että linkittyvä sivusto käsittelee samaa aihepiiriä kuin oma sivustosi.

Tekstimuodossa olevat linkit ovat hakukoneiden näkökulmasta laadukkaampia kuin esimerkiksi kuvamuotoiset linkit. Tekstisisältöön sijoitetut linkit tulkitaan myös laadukkaammiksi kuin esimerkiksi alatunnisteeseen sijoitetut linkit. Lisäksi hyödyllistä on, että linkin ankkuriteksti sisältää optimoitavan hakusanan.

Mikäli linkittyvä sivusto ei sisällä suurta määrää muita linkkejä, tulkitsee hakukoneet linkityksen laadukkaammaksi. Hakukoneoptimoinnin näkökulmasta erilaisten linkkilistojen käyttäminen oman sivuston hakukonenäkyvyyden parantamiseen on olematon.

Yhtenäinen visuaalinen ilme on vahvan brändin perusta

Yhtenäinen visuaalinen ilme on vahvan brändin perusta

Moni yritys pohtii, millainen visuaalinen ilme houkuttelee potentiaalia asiakkaita markkinoinnin eri kanavissa. Värien, kuvien, tekstin ja erilaisten efektien käyttö kannattaa suunnitella huolella. Erityisen tärkeää on kuitenkin varmistaa, että yrityksen visuaalinen...

lue lisää
Kotisivujen uudistamista suunnittelevan muistilista

Kotisivujen uudistamista suunnittelevan muistilista

Yritykselle kotisivut ovat sen digitaalisen markkinoinnin kulmakivi. Mistä sitten tietää, millaiset ovat hyvät kotisivut? Käsite on vähintäänkin suhteellinen, mutta tiettyjä hyvien kotisivujen peruselementtejä on mahdollista listata.  Kotisivujen laadun mittarina...

lue lisää