SEO-opas hakukoneoptimoinnin keskeisistä periaatteista

Seo-opas

SEO-oppaamme lyhyesti

Hakukoneoptimoinnin maailmaan perehdyttävään SEO-oppaaseemme on koottu hakukoneoptimoinnin keskeisiä periaatteita, joiden tunteminen auttaa hakukoneoptimoinnissa alkuun. Vaikka hankkisitkin hakukoneoptimoinnin ulkopuoliselta asiantuntijalta, on hakukoneoptimoinnin perusperiaatteiden tuntemisesta hyötyä. Tiedon perusteella pystyt varmistumaan siitä, että asiantuntijapalveluja tarjoava toimija osaa asiansa. Lisäksi tiedosta on hyötyä, kun suunnittelet yksin tai yhdessä alan asiantuntijan kanssa yrityksellesi SEO-strategiaa. 

SEO-oppaamme pitää sisällään kolme osiota: sivuston sisäinen hakukoneoptimointi, sivuston ulkoinen hakukoneoptimointi ja vinkkejä linkkien rakentamiseen.

1 Sivuston sisäinen hakukoneoptimointi

Sivuston sisäinen hakukoneoptimointi on sananmukaisesti joukko hakukoneoptimoinnin kohteena olevaan verkkosivustoon kohdistuvia toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan sivuston sijoitusta hakukoneiden hakutuloksissa. Alle olemme koonneet sivuston sisäisen hakukoneoptimoinnin perusperiaatteita.

1.1 Verkkosivuston osoite (Domain)

Googlen algoritmit kiinnittävät huomiota domainen ikään sekä siihen, kuinka moneksi vuodeksi eteenpäin se on rekisteröity. Näiden lukujen Google katsoo heijastavan sivuston luotettavuutta; pitkään käytössä ollut domain, joka on rekisteröity useaksi vuodeksi eteenpäin, tulkitaan luotettavammaksi kuin nuori domain, joka rekisteröidään aina vain vuodeksi eteenpäin.

Domain-nimen pituus kannattaa pitää maltillisena (max. 15 merkkiä). Tämä helpottaa nimen muistettavuutta ja vähentää kirjoitusvirheiden todennäköisyyttä. Suomenkielisten sivujen päätteeksi kannattaa aina valita FI. Kansainvälistä toimintaa harjoittavalle yritykselle COM-päätteinen domain on hyvä vaihtoehto.

Domainin valinnassa kannattaa pitää myös optimoinnin kohteena olevat hakusanat (avainsanat) mielessä. Suositeltavaa on sisällyttää keskeisin hakusana domain-nimeen. Väliviivan sisältäviä domain-nimiä kannattaa hakukoneoptimointisyistä välttää.

1.2 SSL-sertifikaatti (https://)

SSL-sertifikaatti on tärkeä sivuston turvallisuudesta kertova luottamussignaali Googlelle. Käyttäjälle SSL-sertifikaatin olemassaolo näkyy selaimen osoiterivillä kiinni olevan lukon kuvana. Kuva kertoo sertifikaatin olemassaolon lisäksi siitä, että kaikki sivuilla oleva ja sivuilta lähetettävä tieto on suojatun yhteyden takana.

Maksullisten sertifikaattien lisäksi löytyy myös ilmaisten SSL-sertifikaattien tarjoajia kuten Let’s Encrypt.

1.3 XML-Sivukartta

Hakukoneoptimoinnin näkökulmasta on suositeltavaa lisätä sivustolle sivukartta. Se helpottaa hakukoneita niiden läpikäydessä sivustoasi. Sivustosi mahdollisesti olemassa olevan sivukartan löydät kirjoittamalla selaimen osoiteriville sivustosi osoitteen perään /sitemap.xml.

Mahdollisten suurempien sivustopäivitysten jälkeen saattaa olla hyödyllistä lisätä sivustosi sivukartan linkki Googlen Serch Consoleen, jolloin Google indeksoi sivuston nopeammin.

1.4 Robots.txt

Robots.txt-tiedosto kertoo hakukoneille, mitä sivuston osia sen kuuluu käydä läpi. Lähtökohtaisesti läpikäytäväksi kannattaa määritellä sivuston kaikki tiedot.

Mikäli sivustoltasi puuttuu kyseinen txt-tiedosto, kannattaa se ehdottomasti lisätä. Sivustosi olemassa olevan robots.txt -tidoston voit käydä tarkistamassa kirjoittamalla selaimen osoiteriville nettisivujesi osoitteen perään /robots.txt (esim. https://cradia.fi/robots.txt).

1.5 Verkkosivuston rakenne

Hakukoneet lukevat nettisivuja, mutta ne eivät ihmisen tavoin ymmärrä sivuston visuaalista sisältöä. Hakukoneystävälliset nettisivut ovat HTML-muodossa ja niiden sisäinen navigointi on selkeää. Navigoinnin selkeydellä tarkoitetaan sitä, että sivuston sisällä pääsee liikkumaan mihin tahansa korkeintaan kolmella klikkauksella.

Sivuston toteutusta suunnitellessa kannattaa myös huomioida, että hakukoneet ottavat sivuston sisällön tulkinnassa huomioon sen sijainnin sivustolla. Hyvin esillä oleva sisältö tulkitaan tärkeäksi, kun taas esimerkiksi vanhat uutisartikkelit saattavat näkyä heikommin hakukoneissa.

Hakusanojen valintaan liittyen nyrkkisääntö on, että yhdellä hakusanalla ei kannata optimoida useampaa sivua samalla sivustolla. Tähän nyrkkisääntöön jatkeena voidaan todeta, että hakukonenäkyvyyden kannalta järkevää on pilkkoa jokainen aihealue omalle alasivulleen ja optimoida sivu sopivin hakusanoin. Hakukone nimittäin lukee ja indeksoi kunkin alasivun teeman/aihealueen. Usean aiheen ahtaminen samalle alasivulle tekee tämän suorittamisen haasteelliseksi.

1.6 Hakusanojen valinta

Hakukoneoptimoinnin suunnittelun yksi keskeinen osa on hakusanojen valinta. Liikkeelle kannattaa lähteä listaamalla hakusanoja, joilla itse tuotetta tai palvelua lähtisi asiakkaan roolissa hakukoneesta etsimään. Toinen hyvä käytäntö hakusanojen valitsemisessa on oman alan kilpailijoiden nettisivustoihin tutustuminen ja niiden sisällön läpikäynti. Tätä kautta saat selville, millaisella sisällöllä ja millaisilla hakusanoilla kilpailijasi pyrkivät saamaan näkyvyyttä hakukoneissa.

Tarkempi hakusanojen valinta kannattaa toteuttaa Googlen avainsanojen suunnittelijan avulla. Työkalun avulla testaat vaihtoehtoisten hakusanojen hakumäärät Googlen hakukoneessa ja valitset hakusanoista oikeat sanamuodot. Työkalu myös ehdottaa valitsemiesi hakusanojen kanssa samankaltaisia muita hakusanoja.

Hakusanoja valitessa kannattaa huomioida, että eniten haetut hakusanat eivät välttämättä ole parhaat. Keskity omaan kohderyhmääsi ja arvioi, mikä vaihtoehtoisista hakusanoista parhaiten tavoittaa sen. Useita sivuja sisältävän sivuston optimoinnissa kannattaa jokainen sivu optimoida eri hakusanalle.

Mikäli sijainti on liiketoimintasi kannalta merkityksellinen, pyri sisällyttämään se mahdollisimman tarkasti optimoitaviin hakusanoihin. Hakukone ei ymmärrä esimerkiksi sitä, että Espoo on osa pääkaupunkiseutua. Mikäli siis haluat tavoittaa käyttäjät, jotka etsivät kotihoidon palveluita haulla ”Kotihoito Espoo”, ei sinun kannata optimoida hakusanaa ”pääkaupunkiseutu”.

1.7 Sivun meta-tiedot

Sivun meta-tiedot eivät suoraan vaikuta hakukonenäkyvyyteen, mutta niillä voidaan vaikuttaa merkittävästikin siihen, klikkaako hakukoneen käyttäjä hakutuloksissa sinun vai kilpailijasi sivuston linkkiä. Toimiva ja houkutteleva teksti kerää enemmän klikkauksia kuin huonosti laadittu. Käytännössä kyse on koodipätkästä, jolla voidaan määritellä, millä sanoilla sivu näytetään hakukoneiden hakutuloksissa.

1.7.1 Sivun otsikko eli title

Sivun title-tagi ei varsinaisesti lukeudu meta-tageihin, mutta vaikuttaa siitä huolimatta hakukoneen käyttäjälle hakutuloksissa esitettävään tekstiin. Suositeltavaa on siis sisällyttää sivulla optimoitava hakusana sivun otsikkoon. Otsikon enimmäispituus on 70 merkkiä ja suositeltavana alarajana voidaan pitää 40 merkkiä.

1.7.2 Meta-kuvaus eli meta-description

Meta-kuvaus on tekstipätkä, joka näytetään hakukoneen käyttäjälle hakutuloksissa. Jos kuvaus on jätetty kirjoittamatta, hakukoneet päättelevät sen sivun sisällöstä. Jotta kuvaus olisi mahdollisimman houkutteleva, kannattaa se laatia itse ja sen laadintaan aidosti panostaa. Sivulla optimoitava hakutermi on suositeltavaa sisällyttää meta-kuvaukseen. Tällä saat aikaan sen, että hakukoneen käyttämät hakusanat näytetään hakutuloksissa lihavoituina herättäen siten todennäköisemmin hakukoneen käyttäjän kiinnostus.

Meta-kuvauksen maksimipituus on 156 merkkiä. Mikäli laatimasi meta-kuvaus on tätä pidempi, katkaisee hakukone tekstin keskeltä. Optimaalinen meta-kuvaus on pituudeltaan lähes 156 merkkiä ja laadittu mahdollisimman houkuttelevaksi. Suositeltavaa on myös meta-kuvauksen toistaminen sivuston tekstisisällössä.

1.7.3 Meta-avainsanat eli meta-keywords

Google ei nykyään enää huomio meta-avainsanoja ja Bingkin käyttää meta-avainsanoja ainoastaan avainsanoja yltiöpäisesti käyttävien ”spämmääjien” etsimiseen. Meta-avainsanojen ei siis kannata oman sivuston optimoinnissa käyttää.

1.8 Sivun sisällön optimointi hakutermille

Hakukoneet lukevat sivun tekstisisältöä ja yrittävät sen perusteella päätellä, mitä aihetta kyseinen sivu käsittelee. Näin ollen tekstisisällön suunnittelussa oleellista on huomioida aiemmin suoritettu hakusanojen valinta. Tekstisisällöllä ei tässä yhteydessä tarkoiteta ainoastaan sivustolla vierailevalle käyttäjälle näytettävää tekstiä, vaan nimenomaan hakukoneelle merkityksellistä tekstisisältöä, jota on kuvailtu alla.

1.8.1 Sivun URL-osoite

Sivun URL-osoitteeseen kannattaa sivun hakukonenäkyvyyden parantamiseksi sisällyttää valittu hakusana. Näkyvyyden parantamisen lisäksi toimenpiteellä saadaan aikaan se, että sivun URL-osoite näytetään lihavoituna hakukoneen hakutuloksissa.

1.8.2 Sivun otsikko ja alaotsikot

Valittu hakusana kannattaa lisätä sivun URL-osoitteen lisäksi sivun korkeimpaan otsikkoon eli h1-tagiin. Sivun otsikon olisi hakukonenäkyvyyden kannalta hyvä olla sivun ensimmäinen tekstiosuus, jolloin sillä on sivun tekstisisältöä suurempi painoarvo hakukoneen tarkastelussa. Optimoitava hakusana kannatta sisällyttää myös sivun muihin otsikkotageihin (h2, h3, h4, h5 ja h6)

1.8.3 Sivun tekstisisältö

Valittu hakusana kannattaa edellä mainittujen ohella pyrkiä sisällyttämään myös sivun tekstisisältöön. Tekstin laadinnassa ensisijaisena tavoitteena kannattaa kuitenkin pitää helppolukuisuutta ja informatiivisuutta käyttäjän näkökulmasta. Hakusanan liian runsas käyttö sivun tekstisisällössä saatetaan hakukoneiden toimesta tulkita ns. spämmäämiseksi. Hakusanaa esiintyy sivulla sopivassa määrin, kun sen osuus kaikista tekstin sanoista on noin kaksi prosenttia.

Sivuston tekstisisällön laadinnassa kannattaa ottaa huomioon myös se, että runsaasti laadukasta tekstiä sisältävät sivut näkyvät hakutuloksissa tyypillisesti paremmin kuin niukasti tekstiä sisältävät sivut. Kullekin sivuston sivulle kannattaa sijoittaa vähintään 300 sanaa, eikä hakukoneoptimoinnin näkökulmasta ole tarpeen pelätä tekstin liiallista pituutta. Sivuston kävijän kannalta tämä toki tulee myös arvioida.

1.8.4 Kuvien optimointi

Sivuston kuvat kannattaa tekstisisällön tavoin optimoida. Kuvien optimointi on kolmeosainen prosessi, jonka jokainen osa on tärkeä. Hakukone ei käyttäjän tavoin näe, mitä kuva esittää, minkä vuoksi sen kertominen erikseen hakukoneelle on tärkeää.

Kuvan optimointi kattaa kuvan tiedostonimen optimoinnin, kuvan vaihtoehtoisen tekstin tai otsikon (alt-tagi ja title) optimoinnin ja kuvan tiedostokoon optimoinnin. Tiedostonimi kannattaa määritellä sellaiseksi, että mahdollisimman hyvin kertoo kuvan sisällöstä. Alt-tagi ja title ovat kuvan tiedostonimeä hieman pidempiä, muutaman sanan kuvauksia kuvan sisällöstä, joilla on vaikutusta kuvan näkyvyyteen myös Googlen kuvahaussa.

Kuva kannattaa ennen sen lataamista palvelimelle pakata mahdollisimman pieneksi, jotta sen latautumisaika jää mahdollisimman lyhyeksi. Sivustolla vieraileva käyttäjä arvostaa sivun nopeaa latautumista, mutta myös hakukoneet arvostavat latausnopeuden optimointia.

1.9 Linkittäminen

Hakukonenäkyvyyttä parantaa se, että sivuston jokaiselta sivulta on linkki tai useampia ulkopuoliselle sivustolle. Hakukone ottaa sivua läpikäydessään huomioon nämä linkitykset ja käyttää tätä tietoa sivun aihealueen päättelyssä.

Hyvä ulkoinen linkki osoittaa laadukkaalle sivustolle. Laadukkaana voidaan pitää sellaista sivustoa, joka nousee oman aihealueensa hakutuloksissa kärkipäähän. Lisäksi lienee sanomattakin selvää, että hyvä ulkoinen linkki koskee samaa aihealuetta kuin hakusana, jota pyrit linkittävällä sivulla optimoimaan.

Hyvän ulkoisen linkin yhtenä piirteenä on myös sen avautuminen uuteen välilehteen selaimessa. Näin käyttäjää ei linkin klikkauksen yhteydessä ohjata pois sivustoltasi, vaan linkitetty sivu avautuu erilliseen uuteen välilehteen.

1.10 Muita vinkkejä

Seuraaviin alakappaleisiin on koottu muita sivuston sisäistä optimointia koskevia vinkkejä, joilla parannat sivustosi näkyvyyttä hakukoneiden hakutuloksissa.

1.10.1 Vältä kopiointia

Hakukoneet analysoivat sivustoasi läpikäydessään sen sisältöä ja tunnistavat sivustolla esiintyvän kopioidun sisällön. Hakukoneet jättävät kopioidun sisällön huomioimatta ja saattavat sen perusteella tiputtaa sivustosi näkyvyyttä hakutuloksissa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkokauppaan ei tekstejä kannata kopioida suoraan maahantuojan sivuilta. Vähintään tekstejä kannattaa täydentää itse kirjoitetuilla, uniikeilla tekstikappaleilla.

1.10.2 Vältä toistoa

Tekstin tuottaminen on aikaa vievää ja tästä syystä sivuston sisällä eri sivuilla näkee usein toistettua tekstisisältöä. Myös sivun URL-osoitteissa (sivulla usea URL-osoite) ja parametreissa saattaa helposti esiintyä toistoa. Niin sanotulla Canonical-tagilla on mahdollista kertoa hakukoneelle, mikä toistetuista versioista halutaan näyttää hakukoneessa.

1.10.3 Panosta mobiilikäyttöön

Google on kertonut arvostavansa mobiilioptimoidut sivustot muita korkeammalle ja edistävän näin niiden näkyvyyttä hakutuloksissa. Mobiilioptimoinnin todellista vaikutusta näkyvyyteen on vaikea arvioida, mutta se kannattaa myös sivuston käytettävyyden näkökulmasta. Useat käyttäjät hakevat nykypäivänä tietoa mobiililaitteilla ja sivuston heikko käytettävyys mobiililaitteessa ei kannusta sivustolle päätyvää käyttäjää pysymään sivustolla.

1.10.4 Kiinnitä huomiota latausnopeuteen

Sivuston hidas latautuminen turhauttaa käyttäjiä, mutta se saattaa pahimmassa tapauksessa myös johtaa siihen, että hakukoneet eivät pääse indeksoimaan sivustoa. Tämä taas vaikuttaa heikentävästi sivustosi hakukonenäkyvyyteen.

1.11 Hakukoneiden antamia suosituksia

Googlen ja Bingin antamilla suosituksilla pystytään parantamaan sijoituksia hakutuloksissa. Hakukoneet suosittelevat toteuttamaan sivuston tietoa hakeville käyttäjille – ei roboteille tai hakukoneille.

Suositeltavaa myös jatkuva uuden, laadukkaan, informatiivisen ja kieliopillisesti virheettömän sisällön julkaisu sivustolla ja saman sisällön näyttäminen sivuston kävijöille ja hakukoneille. Lisäksi hakukoneet suosittelevat suunnittelemaan ja toteuttamaan sivuston niin, että niissä on selkeä hierarkia ja linkit ovat tekstipohjaisia.

2 Sivuston ulkoinen hakukoneoptimointi

Sivuston ulkoisella hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan hakukoneoptimointitoimenpiteitä, jotka kohdistuvat optimoitavan sivuston ulkopuolelle. Toimenpiteistä esimerkkejä ovat sosiaalisen median hyödyntäminen ja linkitykset.

2.1 Sosiaalisen median hyödyntäminen

Sosiaalisella medialla on luonnollisesti oma merkittävä arvonsa yrityksen ja sen liiketoiminnan tunnettuuden lisäämisessä. Sosiaalisen median kanavista kannattaa poimia käyttöön erityisesti ne, joiden käyttäjäkuntaan arvelet kuuluvan potentiaalisia asiakkaita. Myös työnantajamielikuvan rakentamiseen liittyvät tavoitteet kannattaa huomioida some-näkyvyyttä suunniteltaessa. Sosiaalisen median merkitys yrityksesi tunnettuuden lisääjänä näkyy yrityksesi lisääntyneinä hakuina hakukoneissa.

2.2 Linkitykset ulkoisilta sivustoilta

Usea hakukoneoptimoinnin asiantuntija pitää ulkoisilta sivustoilta tulevien linkkien merkitystä hakukoneoptimoinnissa suurena. Linkkien määrä on toissijainen tekijä niiden laadun ollessa keskiössä. Laadukkaalta ulkoiselta sivustolta tuleva linkki on merkittävästi arvokkaampi kuin joukko hakukoneen ei-laadukkaiksi arvioimilta sivustoilta tulevia linkkejä.

Ulkoisten linkitysten syntyminen on Googlen hakukoneessa orgaanista. Sivustollasi vierailevat käyttäjät jakavat sivustolinkkiä esimerkiksi blogiteksteissään luoden samalla näitä hakukonenäkyvyyden kannalta arvokkaita linkityksiä.

Hakukoneoptimoinnin näkökulmasta linkkien luontiin kannattaa siis kannustaa, mutta niiden massaluontiin ei omin käsin kannata ryhtyä. Itse tehtailluiden linkkien vuoksi sivustosi saattaa menettää näkyvyyttään hakukoneessa.

3 Linkitysten rakentaminen

Sivuston näkyvyyteen hakukoneessa vaikuttavat merkittävästi vain laadukkaat linkitykset ulkopuolisilta sivustoilta. Linkin laatu ei ole yksiselitteinen tekijä, vaan siihen vaikuttaa usea seikka.

3.1 Millainen on laadukas linkki?

Todennäköisesti tärkein laadukkaan linkin tuntomerkki on se, että linkittyvä sivusto on hakukoneiden näkökulmasta luotettava. Toinen hyvä tuntomerkki on se, että linkki on suosittu. Tällä tarkoitetaan sitä, että myös muilla sivustoilla on sama linkki.

Hakukoneoptimoinnin näkökulmasta tärkeää on myös se, että linkittyvä sivusto käsittelee samaa aihepiiriä kuin oma sivustosi.

Tekstimuodossa olevat linkit ovat hakukoneiden näkökulmasta laadukkaampia kuin esimerkiksi kuvamuotoiset linkit. Tekstisisältöön sijoitetut linkit tulkitaan myös laadukkaammiksi kuin esimerkiksi alatunnisteeseen sijoitetut linkit. Lisäksi hyödyllistä on, että linkin ankkuriteksti sisältää optimoitavan hakusanan.

Mikäli linkittyvä sivusto ei sisällä suurta määrää muita linkkejä, tulkitsee hakukoneet linkityksen laadukkaammaksi. Hakukoneoptimoinnin näkökulmasta erilaisten linkkilistojen käyttäminen oman sivuston hakukonenäkyvyyden parantamiseen on olematon.

3.2 Rel=nofollow -tagi haasteena linkkien rakentamisessa

Laadukkaiden linkitysten keräämisestä osaltaan haasteellista tekee se, että sivuston ylläpitäjä voi halutessaan lisätä linkkiin rel=nofollow -tagin, joka ohjaa hakukoneita jättämään linkin indeksoimatta. Tämä johtaa käytännössä siihen, että kyseinen linkki on sivustosi hakukonenäkyvyyden kannalta merkityksetön.

Tietyillä sivustoilla kyseistä tagia käytetään kaikissa linkityksissä. Toimenpiteellä pyritään estämään linkkien spämmäys. Esimerkiksi suosituilla keskustelufoorumeilla, uutissivustojen kommenttiosioissa ja sosiaalisessa mediassa käyttäjien jakamiin linkkeihin liitetään rel=nofollow -tagi. Myös maksetut mainokset (Google, Facebook, jne.) sisältävät kyseisen tagin.

Mikäli linkittyvä sivusto ei sisällä suurta määrää muita linkkejä, tulkitsee hakukoneet linkityksen laadukkaammaksi. Hakukoneoptimoinnin näkökulmasta erilaisten linkkilistojen käyttäminen oman sivuston hakukonenäkyvyyden parantamiseen on olematon.

3.3 Linkin kohdesivu

On esitetty erilaisia arvioita siitä, onko etusivulle johtava linkki laadukkaampi kuin sivuston alasivuille johtava linkitys. Yleisesti suositeltavaa on rakentaa linkit siten, että ne johtavat sivulle, jonka hakukonenäkyvyyttä haluat parantaa. Mikäli tavoitteenasi on nostaa esimerkiksi sivustosi kolmen keskeisen sivun hakukonenäkyvyyttä, kannattaa kunkin sivun ulkoisiin linkityksiin panostaa.

3.4 Vinkkejä linkkien rakentamiseen

Linkkien rakentamiseksi ja sen tukemiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että panostat laadukkaan sisällön luomiseen ja helppoon jaettavuuteen. Kannusta sivuston kävijöitä, tyytyväisiä asiakkaita ja yhteistyökumppaneitasi jakamaan sivustoasi. Mikäli sinulla on useita samaa aihepiiriä käsitteleviä sivustoja, kannattaa ne linkittää keskenään. Myös itse referenssinä toiselle yritykselle toimiminen on hyvä idea, kun yritys linkittää referenssiin sivustosi.

Linkkien rakentamisessa hyödyllistä on myös vieraskirjoitusten kirjoittaminen nettisivuille ja blogeihin. Myös oman blogin aloittamista kannattaa harkita, jos tekstin tuottaminen sivustosi aihealueesta tuntuu ajatuksena toimivalle. Blogien lisäksi oman alan aihepiiriin voi ottaa kantaa keskustelupalstoilla. Hakukonenäkyvyyttä ajatellen kannatta kuitenkin tarkistaa erikseen, mitkä nettisivut eivät lisää palstansa kommentteihin rel=nofollow -tagia.

Myös kilpailevien yritysten sivustoilla olevat linkit kannattaa tarkistaa ja arvioida, olisiko sinun mahdollista saada nämä linkit omille sivuillesi.

3.5 Googlen karttapalvelusta hyödyt irti

Näkyvyyden lisäämiseksi sinun kannattaa lisätä yrityksesi tiedot Googlen My Business -palveluun. Tällöin saat yrityksesi näkyviin Googlen karttapalvelussa yrityslistassa niille käyttäjille, jotka hakevat tietoa yrityksesi toimialaan liittyvillä hakusanoilla. Yrityksen nimitietoihin on suositeltavaa sisällyttää yrityksen ydinliiketoimintaa kuvaava hakusana, esimerkiksi Kotihoito | Pirkanmaan Kotiapua Oy.