SEO-opas hakukoneoptimoinnin keskeisistä periaatteista

Seo-opas

SEO-oppaamme lyhyesti

Hakukoneoptimoinnin maailmaan perehdyttävään SEO-oppaaseemme on koottu hakukoneoptimoinnin keskeisiä periaatteita, joiden tunteminen auttaa hakukoneoptimoinnissa alkuun. Vaikka hankkisitkin hakukoneoptimoinnin ulkopuoliselta asiantuntijalta, on hakukoneoptimoinnin perusperiaatteiden tuntemisesta hyötyä. Tiedon perusteella pystyt varmistumaan siitä, että asiantuntijapalveluja tarjoava toimija osaa asiansa. Lisäksi tiedosta on hyötyä, kun suunnittelet yksin tai yhdessä alan asiantuntijan kanssa yrityksellesi SEO-strategiaa. 

SEO-oppaamme pitää sisällään kolme osiota: sivuston sisäinen hakukoneoptimointi, sivuston ulkoinen hakukoneoptimointi ja vinkkejä linkkien rakentamiseen.

Sivuston sisäinen hakukoneoptimointi

Sivuston sisäinen hakukoneoptimointi on sananmukaisesti joukko hakukoneoptimoinnin kohteena olevaan verkkosivustoon kohdistuvia toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan sivuston sijoitusta hakukoneiden hakutuloksissa. Alle olemme koonneet sivuston sisäisen hakukoneoptimoinnin perusperiaatteita.

Hakusanojen valinta

Hakukoneoptimoinnin suunnittelun yksi keskeinen osa on hakusanojen valinta. Liikkeelle kannattaa lähteä listaamalla hakusanoja, joilla itse tuotetta tai palvelua lähtisi asiakkaan roolissa hakukoneesta etsimään. Toinen hyvä käytäntö hakusanojen valitsemisessa on oman...

lue lisää

Verkkosivuston rakenne

Hakukoneet lukevat nettisivuja, mutta ne eivät ihmisen tavoin ymmärrä sivuston visuaalista sisältöä. Hakukoneystävälliset nettisivut ovat HTML-muodossa ja niiden sisäinen navigointi on selkeää. Navigoinnin selkeydellä tarkoitetaan sitä, että sivuston sisällä pääsee...

lue lisää

Robots.txt

Robots.txt-tiedosto kertoo hakukoneille, mitä sivuston osia sen kuuluu käydä läpi. Lähtökohtaisesti läpikäytäväksi kannattaa määritellä sivuston kaikki tiedot. Mikäli sivustoltasi puuttuu kyseinen txt-tiedosto, kannattaa se ehdottomasti lisätä. Sivustosi olemassa...

lue lisää

XML-Sivukartta

Hakukoneoptimoinnin näkökulmasta on suositeltavaa lisätä sivustolle sivukartta. Se helpottaa hakukoneita niiden läpikäydessä sivustoasi. Sivustosi mahdollisesti olemassa olevan sivukartan löydät kirjoittamalla selaimen osoiteriville sivustosi osoitteen perään...

lue lisää

SSL-sertifikaatti (https://)

SSL-sertifikaatti on tärkeä sivuston turvallisuudesta kertova luottamussignaali Googlelle. Käyttäjälle SSL-sertifikaatin olemassaolo näkyy selaimen osoiterivillä kiinni olevan lukon kuvana. Kuva kertoo sertifikaatin olemassaolon lisäksi siitä, että kaikki sivuilla...

lue lisää

Verkkosivuston osoite (Domain)

Googlen algoritmit kiinnittävät huomiota domainen ikään sekä siihen, kuinka moneksi vuodeksi eteenpäin se on rekisteröity. Näiden lukujen Google katsoo heijastavan sivuston luotettavuutta; pitkään käytössä ollut domain, joka on rekisteröity useaksi vuodeksi eteenpäin,...

lue lisää

Sivun meta-tiedot

Sivun meta-tiedot eivät suoraan vaikuta hakukonenäkyvyyteen, mutta niillä voidaan vaikuttaa merkittävästikin siihen, klikkaako hakukoneen käyttäjä hakutuloksissa sinun vai kilpailijasi sivuston linkkiä. Toimiva ja houkutteleva teksti kerää enemmän klikkauksia kuin huonosti laadittu. Käytännössä kyse on koodipätkästä, jolla voidaan määritellä, millä sanoilla sivu näytetään hakukoneiden hakutuloksissa.

Meta-avainsanat eli meta-keywords

Google ei nykyään enää huomio meta-avainsanoja ja Bingkin käyttää meta-avainsanoja ainoastaan avainsanoja yltiöpäisesti käyttävien ”spämmääjien” etsimiseen. Meta-avainsanojen ei siis kannata oman sivuston optimoinnissa käyttää.

lue lisää

Meta-kuvaus eli meta-description

Meta-kuvaus on tekstipätkä, joka näytetään hakukoneen käyttäjälle hakutuloksissa. Jos kuvaus on jätetty kirjoittamatta, hakukoneet päättelevät sen sivun sisällöstä. Jotta kuvaus olisi mahdollisimman houkutteleva, kannattaa se laatia itse ja sen laadintaan aidosti...

lue lisää

Sivun otsikko eli title-tag

Title tagi on HTML-elementti, joka määrittelee verkkosivun otsikon. Se löytyy yleensä sivun HTML-koodin head-osasta, ja se käytetään hakukoneiden tulosten näyttämiseen verkkosivun otsikon avulla. Title tagi on tärkeä sekä hakukoneoptimoinnin että käytettävyyden...

lue lisää

Sivun sisällön optimointi hakutermille

Hakukoneet lukevat sivun tekstisisältöä ja yrittävät sen perusteella päätellä, mitä aihetta kyseinen sivu käsittelee. Näin ollen tekstisisällön suunnittelussa oleellista on huomioida aiemmin suoritettu hakusanojen valinta. Tekstisisällöllä ei tässä yhteydessä tarkoiteta ainoastaan sivustolla vierailevalle käyttäjälle näytettävää tekstiä, vaan nimenomaan hakukoneelle merkityksellistä tekstisisältöä, jota on kuvailtu alla.

Linkittäminen

Hakukonenäkyvyyttä parantaa se, että sivuston jokaiselta sivulta on linkki tai useampia ulkopuoliselle sivustolle. Hakukone ottaa sivua läpikäydessään huomioon nämä linkitykset ja käyttää tätä tietoa sivun aihealueen päättelyssä. Hyvä ulkoinen linkki osoittaa...

lue lisää

Kuvien optimointi

Sivuston kuvat kannattaa tekstisisällön tavoin optimoida. Kuvien optimointi on kolmeosainen prosessi, jonka jokainen osa on tärkeä. Hakukone ei käyttäjän tavoin näe, mitä kuva esittää, minkä vuoksi sen kertominen erikseen hakukoneelle on tärkeää. Kuvan optimointi...

lue lisää

Sivun tekstisisältö

Valittu hakusana kannattaa edellä mainittujen ohella pyrkiä sisällyttämään myös sivun tekstisisältöön. Tekstin laadinnassa ensisijaisena tavoitteena kannattaa kuitenkin pitää helppolukuisuutta ja informatiivisuutta käyttäjän näkökulmasta. Hakusanan liian runsas käyttö...

lue lisää

Sivun otsikko ja alaotsikot

Valittu hakusana kannattaa lisätä sivun URL-osoitteen lisäksi sivun korkeimpaan otsikkoon eli h1-tagiin. Sivun otsikon olisi hakukonenäkyvyyden kannalta hyvä olla sivun ensimmäinen tekstiosuus, jolloin sillä on sivun tekstisisältöä suurempi painoarvo hakukoneen...

lue lisää

Sivun URL-osoite

Sivun URL-osoitteeseen kannattaa sivun hakukonenäkyvyyden parantamiseksi sisällyttää valittu hakusana. Näkyvyyden parantamisen lisäksi toimenpiteellä saadaan aikaan se, että sivun URL-osoite näytetään lihavoituna hakukoneen hakutuloksissa.

lue lisää

Muita vinkkejä

Seuraaviin alakappaleisiin on koottu muita sivuston sisäistä optimointia koskevia vinkkejä, joilla parannat sivustosi näkyvyyttä hakukoneiden hakutuloksissa.

Hakukoneiden antamia suosituksia

Googlen ja Bingin antamilla suosituksilla pystytään parantamaan sijoituksia hakutuloksissa. Hakukoneet suosittelevat toteuttamaan sivuston tietoa hakeville käyttäjille – ei roboteille tai hakukoneille. Suositeltavaa myös jatkuva uuden, laadukkaan, informatiivisen ja...

lue lisää

Kiinnitä huomiota latausnopeuteen

Sivuston hidas latautuminen turhauttaa käyttäjiä, mutta se saattaa pahimmassa tapauksessa myös johtaa siihen, että hakukoneet eivät pääse indeksoimaan sivustoa. Tämä taas vaikuttaa heikentävästi sivustosi hakukonenäkyvyyteen.

lue lisää

Panosta mobiilikäyttöön

Google on kertonut arvostavansa mobiilioptimoidut sivustot muita korkeammalle ja edistävän näin niiden näkyvyyttä hakutuloksissa. Mobiilioptimoinnin todellista vaikutusta näkyvyyteen on vaikea arvioida, mutta se kannattaa myös sivuston käytettävyyden näkökulmasta....

lue lisää

Vältä toistoa

Tekstin tuottaminen on aikaa vievää ja tästä syystä sivuston sisällä eri sivuilla näkee usein toistettua tekstisisältöä. Myös sivun URL-osoitteissa (sivulla usea URL-osoite) ja parametreissa saattaa helposti esiintyä toistoa. Niin sanotulla Canonical-tagilla on...

lue lisää

Vältä kopiointia

Hakukoneet analysoivat sivustoasi läpikäydessään sen sisältöä ja tunnistavat sivustolla esiintyvän kopioidun sisällön. Hakukoneet jättävät kopioidun sisällön huomioimatta ja saattavat sen perusteella tiputtaa sivustosi näkyvyyttä hakutuloksissa. Tämä tarkoittaa sitä,...

lue lisää

Sivuston ulkoinen hakukoneoptimointi

Sivuston ulkoisella hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan hakukoneoptimointitoimenpiteitä, jotka kohdistuvat optimoitavan sivuston ulkopuolelle. Toimenpiteistä esimerkkejä ovat sosiaalisen median hyödyntäminen ja linkitykset.

Googlen karttapalvelusta hyödyt irti

Näkyvyyden lisäämiseksi sinun kannattaa lisätä yrityksesi tiedot Googlen My Business -palveluun. Tällöin saat yrityksesi näkyviin Googlen karttapalvelussa yrityslistassa niille käyttäjille, jotka hakevat tietoa yrityksesi toimialaan liittyvillä hakusanoilla. Yrityksen...

lue lisää

Vinkkejä linkkien rakentamiseen

Linkkien rakentamiseksi ja sen tukemiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että panostat laadukkaan sisällön luomiseen ja helppoon jaettavuuteen. Kannusta sivuston kävijöitä, tyytyväisiä asiakkaita ja yhteistyökumppaneitasi jakamaan sivustoasi. Mikäli sinulla on useita samaa...

lue lisää

Linkin kohdesivu

On esitetty erilaisia arvioita siitä, onko etusivulle johtava linkki laadukkaampi kuin sivuston alasivuille johtava linkitys. Yleisesti suositeltavaa on rakentaa linkit siten, että ne johtavat sivulle, jonka hakukonenäkyvyyttä haluat parantaa. Mikäli tavoitteenasi on...

lue lisää

Rel=nofollow -tagi haasteena linkkien rakentamisessa

Laadukkaiden linkitysten keräämisestä osaltaan haasteellista tekee se, että sivuston ylläpitäjä voi halutessaan lisätä linkkiin rel=nofollow -tagin, joka ohjaa hakukoneita jättämään linkin indeksoimatta. Tämä johtaa käytännössä siihen, että kyseinen linkki on...

lue lisää

Millainen on laadukas linkki?

Todennäköisesti tärkein laadukkaan linkin tuntomerkki on se, että linkittyvä sivusto on hakukoneiden näkökulmasta luotettava. Toinen hyvä tuntomerkki on se, että linkki on suosittu. Tällä tarkoitetaan sitä, että myös muilla sivustoilla on sama linkki....

lue lisää

Linkitykset ulkoisilta sivustoilta

Usea hakukoneoptimoinnin asiantuntija pitää ulkoisilta sivustoilta tulevien linkkien merkitystä hakukoneoptimoinnissa suurena. Linkkien määrä on toissijainen tekijä niiden laadun ollessa keskiössä. Laadukkaalta ulkoiselta sivustolta tuleva linkki on merkittävästi...

lue lisää

Sosiaalisen median hyödyntäminen

Sosiaalisella medialla on luonnollisesti oma merkittävä arvonsa yrityksen ja sen liiketoiminnan tunnettuuden lisäämisessä. Sosiaalisen median kanavista kannattaa poimia käyttöön erityisesti ne, joiden käyttäjäkuntaan arvelet kuuluvan potentiaalisia asiakkaita. Myös...

lue lisää