Hakukoneoptimoinnilla lisää näkyvyyttä liiketoiminnallesi

Hakukoneoptimointi

Mitä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimoinnilla (engl. search engine optimization, SEO) tarkoitetaan joukkoa sellaisia nettisivustoon kohdistuvia toimenpiteitä, joilla voidaan tehokkaasti parantaa nettisivujen sijoitusta hakukoneiden ilmaisissa hakutuloksissa. Hakukoneoptimoinnin voidaan nähdä myös yksinkertaisuudessaan tarkoittavan tapaa rakentaa ja muokata nettisivut hakukoneiden ohjeistuksen mukaisiksi.

Mitä hyötyä yritykselleni on hakukoneoptimoinnista?

Hakukoneoptimoinnin keinoin on mahdollista systemaattisesti muokata nettisivut sellaisiksi, että hakukoneet ymmärtävät niitä ja tulkitsevat ne laadukkaiksi. Tämän seurauksena sivuston näkyvyys hakukoneissa paranee, kun hakukoneet esittävät sivut niiden sisältöön liittyvää tietoa hakevalle käyttäjälle hakutuloksissa aiempaa korkeammalla. Hakukoneoptimoinnilla saavutetaan siis sivulle lisää kävijöitä. Parhaimmillaan parantunut näkyvyys konkretisoituu myynnin kasvuna ja yrityksen brändin vahvistumisena.

Alla oleva grafiikka tiivistää hyvin hakukoneoptimoinnin merkityksen. Suomalaisten hakukonekäyttöä kuvaavat luvut on poimittu Euroopan Komission julkaisusta (European Commission Special Eurobarometer 447 6/2016). Luvut vahvistavat sen, että yrityksen nettisivujen näkyvyydellä on osalla toimialoista suuri merkitys myynnin tekijänä.

  • 94 % löytää hakukoneista etsimänsä
  • 93 % käyttää hakukoneita vähintään kerran viikossa
  • 81 % luottaa hakutuloksiin
  • 57 % erottaa hakukonemainokset luonnollisista hakutuloksista
  • 41 % myöntää hakutulosten järjestyksen vaikuttavan ostopäätökseen

Miksi hankkia hakukoneoptimointi asiantuntijalta?

Hakukoneoptimointi on laaja kokonaisuus. Usein jo perusteiden tunteminen mahdollistaa nettisivuston näkyvyyden merkittävän parantamisen. Pienelläkin tietomäärällä on mahdollista saada näkyviä tuloksia aikaan.

Mitä kilpaillummalla alalla yrityksesi toimii ja mitä suurempi merkitys sivuston näkyvyydellä on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä vastuu toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta kannattaa kuitenkin antaa asiantuntijan käsiin. Päätöstä punnitessa kannattaa myös pohtia, kuinka arvokasta oma aikasi on. Mikäli hakukoneoptimointi ja verkkosivujen kehittäminen ei ole sinulle entuudestaan tuttua ja aikasi on arvokkaampaa yrityksen päivittäisen toiminnan pyörittämisessä, tuo alan asiantuntija yrityksesi liiketoiminnalle merkittävää lisäarvoa.

Me Cradialla tarjoamme kattavan valikoiman hakukoneoptimointipalveluja, joista yritys voi itse valita omaan tilanteeseensa sopivan vaihtoehdon.

Hakukoneoptimointipalvelumme

Hakukoneoptimoinnin palveluvalikoimamme kattaa kaikki hakukoneoptimoinnin vaiheet nykyisten verkkosivujen auditoinnista vanhojen tai uusien sivujen hakukoneoptimoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Sopiva palvelupaketti muodostetaan aina asiakaskohtaisten tarpeiden perusteella, ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

 

  • SEO-auditoinnilla selvität verkkosivujesi nykytilan. Selkeä kirjallinen auditointiraportti toimenpide-ehdotuksineen toimii pohjana itse toteutetulle tai asiantuntijamme suorittamalle hakukoneoptimoinnille.
  • Projektiluonteinen hakukoneoptimointi alkaa asiakkaan liiketoiminnan kartoittamisella ja mahdollisella olemassa olevien kotisivujen auditoinnilla. Projektin alussa laaditaan hakukoneoptimointisuunnitelma, johon kerätään projektin puitteissa suoritettavat hakukoneoptimointitoimenpiteet ja asetetaan hakukoneäkyvyyden kehitykselle tavoitteet.
  • Jatkuvaluonteinen hakukoneoptimointi antaa mahdollisuudet kilpailijakentän jatkuvaan tarkasteluun ja uusien hakusanojen tuomiseen optimoinnin piiriin. Jatkuvaluonteinen hakukoneoptimointi kattaa hakukonenäkyvyyden seurannan ja kehittämisen yhteistyössä asiakkaan kanssa sekä säännölliset suositukset kotisivujen jatkokehittämistä varten. Jatkuvaan hakukoneoptimointiin voidaan sisällyttää myös sisällöntuotantoa.
Yhtenäinen visuaalinen ilme on vahvan brändin perusta

Yhtenäinen visuaalinen ilme on vahvan brändin perusta

Moni yritys pohtii, millainen visuaalinen ilme houkuttelee potentiaalia asiakkaita markkinoinnin eri kanavissa. Värien, kuvien, tekstin ja erilaisten efektien käyttö kannattaa suunnitella huolella. Erityisen tärkeää on kuitenkin varmistaa, että yrityksen visuaalinen...

lue lisää
Kotisivujen uudistamista suunnittelevan muistilista

Kotisivujen uudistamista suunnittelevan muistilista

Yritykselle kotisivut ovat sen digitaalisen markkinoinnin kulmakivi. Mistä sitten tietää, millaiset ovat hyvät kotisivut? Käsite on vähintäänkin suhteellinen, mutta tiettyjä hyvien kotisivujen peruselementtejä on mahdollista listata.  Kotisivujen laadun mittarina...

lue lisää
Hakukoneoptimoidut kotisivut digimarkkinoinnin työkaluna

Hakukoneoptimoidut kotisivut digimarkkinoinnin työkaluna

Riippumatta siitä, oletko itse toteuttamassa digitaalista markkinointia yrityksellesi vai ostatko sitä ulkopuoliselta ammattilaiselta, kannattaa digitaalisen markkinoinnin perusteet ja erityisesti sudenkuopat selvittää ennen tuumasta toimeen ryhtymistä.  Alan...

lue lisää