Yhtenäinen visuaalinen ilme on vahvan brändin perusta

Artikkelit

Cradia.fi / Artikkelit / Yhtenäinen visuaalinen ilme on vahvan brändin perusta

Yhtenäinen visuaalinen ilme on vahvan brändin perusta

Moni yritys pohtii, millainen visuaalinen ilme houkuttelee potentiaalia asiakkaita markkinoinnin eri kanavissa. Värien, kuvien, tekstin ja erilaisten efektien käyttö kannattaa suunnitella huolella. Erityisen tärkeää on kuitenkin varmistaa, että yrityksen visuaalinen ilme on eri kanavissa yhtenäinen. 

Vahvan brändi-ilmeen luominen edellyttää siis johdonmukaista visuaalista työtä. Mitä laajempaa yrityksesi liiketoiminta ja siten myös markkinointi on, sitä enemmän yhtenäisen ilmeen suunnittelu ja vaaliminen vaatii. Esimerkkejä löytyy kotimaisilta markkinoiltakin runsaasti ja vahvan brändi-ilmeen jo rakentaneilta kannattaa ehdottomasti ottaa oppia.

Yhtenäinen brändin visuaalinen ilme auttaa nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaitasi, yhteistyökumppaneitasi ja potentiaalisia työnhakijoita tunnistamaan yrityksesi markkinointiviestit eri medioissa jo pikavilkaisulla. Nykymaailman informaatiotulvan keskellä tämä on erityisen tärkeää, kun yksittäinen mainosviesti saa ainoastaan sekuntin murto-osan verran huomiota.

Digitaalisen brändi-ilmeen tärkeys

Brändi-ilmeen rakentamisessa erottuminen on avainasemassa. Tämä pätee luonnollisesti myös digitaaliseen maailmaan. Potentiaalisen asiakkaan huomio tulisi pystyä kiinnittämään tehokkaasti. Lukijalle tutut ja houkuttelevat brändit erottuvat mainostulvasta. Mitä kilpaillummasta markkinasta on kyse, sitä tärkeämmäksi vahvan ja yhdenmukaisen brändi-ilmeen rakentaminen nousee.

Riippumatta siitä, myytkö tuotteitasi tai palvelujasi kuluttajille vai yrityksille, on ostopäätöksen tekijä aina pystyttävä vakuuttamaan tarjoamasi ratkaisun paremmuudesta suhteessa kilpailijoihin. Mitä paremmin yrityksesi on tunnistettavissa markkinoinnin eri kanavissa, sitä paremmin markkinointiviestintääsi toistuvasti törmäävä potentiaalinen asiakas pystyy yhdistämään viestisi toisiinsa. Tämän seurauksena potentiaalinen asiakkaasi alkaa mieltää brändisi tutuksi ja suhtautuu siihen luottavaisemmin.

Vahvan brändin rakentaminen tuo etuna myös sitoutuneet asiakkaat, jotka todennäköisemmin suosittelevat yritystäsi lähipiirilleen. Tutkimusten mukaan jopa yli 90 % ihmisistä tekee ostopäätöksen saamansa suosittelun perusteella.

Miten rakennat visuaalisesti yhtenäisen brändi-ilmeen?

Yrityksen liiketoimintatavoitteet ja nykyisen ja potentiaalisen asiakaskunnan tunteminen on tässäkin avainasemassa. Hyvä brändistrategia rakentuu nimenomaan tämän tiedon päälle ja auttaa visuaalisesti yhtenäisen brändi-ilmeen rakentamisessa ja säilyttämisessä yrityksen kaikessa markkinointiviestinnässä.

Lyhyesti kuvattuna brändistrategian keskeisin tehtävä on määritellä, millainen yrityksesi brändi on. Brändin rakentamisessa otetaan huomioon yrityksenne arvot ja tähdätään kilpailijoistanne erottuvan ilmeen rakentamiseen. Brändistrategian laadinnassa on tärkeää pohtia esimerkiksi sitä, millaisia mielikuvia toivotte brändinne potentiaalisissa asiakkaissa herättävän. 

Toimiva brändistrategia tukee kaikkia markkinointitoimenpiteitänne. Digitaalisen markkinoinnin eri kanavissa – kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa, hakukoneissa jne. – kannattaa viestintä toteuttaa samaan ennalta suunniteltuun brändistrategiaan nojaten. Visuaalisesti yhtenäinen viestintä auttaa potentiaalisia asiakkaitanne luomaan yrityksestänne vahvan muistijäljen, joka parhaimmassa tapauksessa johtaa aikanaan asiakastarpeen herätessä yritykseenne tuotteeseen tai palveluun kohdistuvaan ostopäätökseen.

Kotisivujen uudistamista suunnittelevan muistilista

Kotisivujen uudistamista suunnittelevan muistilista

Yritykselle kotisivut ovat sen digitaalisen markkinoinnin kulmakivi. Mistä sitten tietää, millaiset ovat hyvät kotisivut? Käsite on vähintäänkin suhteellinen, mutta tiettyjä hyvien kotisivujen peruselementtejä on mahdollista listata.  Kotisivujen laadun mittarina...

lue lisää
Hakukoneoptimoidut kotisivut digimarkkinoinnin työkaluna

Hakukoneoptimoidut kotisivut digimarkkinoinnin työkaluna

Riippumatta siitä, oletko itse toteuttamassa digitaalista markkinointia yrityksellesi vai ostatko sitä ulkopuoliselta ammattilaiselta, kannattaa digitaalisen markkinoinnin perusteet ja erityisesti sudenkuopat selvittää ennen tuumasta toimeen ryhtymistä.  Alan...

lue lisää