Kotisivujen uudistamista suunnittelevan muistilista

Artikkelit

Cradia.fi / Artikkelit / Kotisivujen uudistamista suunnittelevan muistilista

Kotisivujen uudistamista suunnittelevan muistilista

Yritykselle kotisivut ovat sen digitaalisen markkinoinnin kulmakivi. Mistä sitten tietää, millaiset ovat hyvät kotisivut? Käsite on vähintäänkin suhteellinen, mutta tiettyjä hyvien kotisivujen peruselementtejä on mahdollista listata. 

Kotisivujen laadun mittarina tulee aina pitää sitä, miten hyvin ne tukevat yrityksen omia tavoitteita ja liiketoimintaa. Vaikuttava visuaalinen ilme tai huippuunsa viritetty tekninen toteutus eivät siis tee kotisivuista hyviä, jos liiketoimintatavoitteita ei ole huomioitu niiden toteutuksessa. Hyvien kotisivujen tunnusmerkkejä ovat:

  • Oikeat ihmiset (tyypillisesti potentiaaliset asiakkaat) löytävät sivut internetistä
  • Sivuston kävijät löytävät sivustolta etsimänsä tiedot
  • Sivuston kävijät suorittavat sivustolla yrityksesi liiketoimintatavoitteiden kannalta toivotut toimenpiteet 

Hyvien kotisivujen rakentaminen edellyttää siis liiketoimintatavoitteiden asettamista sekä yrityksesi nykyisen ja potentiaalisen asiakaskunnan tunnistamista. Ollakseen hyvät kotisivut tarvitsevat oikeanlaista kävijäliikennettä ja sivuston kävijöiden tarpeita vastaavan rakenteen ja sisällön.

Kotisivujen tavoitteiden asettaminen

Kuten edellä on todettu, ei riitä, että kotisivut näyttävät hyvälle. Varmista siis, että kotisivujesi toteuttajalla on tarvittava monipuolinen osaaminen projektin onnistuneeseen läpivientiin. Tämän osaamisen kulmakivinä ovat näkemys siitä, miten liiketoimintatavoitteet otetaan digitaalisen markkinoinnin perustaksi. Lisäksi tarvitaan rautaista osaamista hakukoneoptimoinnista.

Kotisivujen suunnittelussa on pystyttävä vastaamaan kysymykseen siitä, mikä kotisivujesi tavoite on. Miksi kotisivusi ovat olemassa? Pohtimalla vastausta tähän kysymykseen päädyt esittämään jatkokysymyksiä koskien yrityksesi nykyistä ja potentiaalista asiakaskuntaa, heidän tarpeitaan ja käyttäytymistään digitaalisissa kanavissa.

Sivuston rakenne, sisältö ja ulkoasu toteutetaan siis sivustolle asetettujen tavoitteiden pohjalta. Tyypillisesti yrityksen toimintaa tukevien kotisivujen suunnittelussa ulkoasusta kannattaa tehdä mahdollisimman selkeä ja helppokäyttöinen, jolloin sivustolla vieraileva käyttäjä pystyy intuitiivisesti etenemään sivustolla ja löytämään etsimänsä tiedon. Kotisivujen hyvä toteutus realisoituu suoraan sivuston hyvänä konversioprosenttina ja hakukonenäkyvyytenä.

Kotisivujen laadun mittaaminen

Digitaalisen markkinoinnin yhtenä parhaana puolena on se, että siihen sijoitetun rahan tuottoa on helppo mitata. Myös kotisivutoteutuksen laatua pystytään näppärästi mittaamaan erilaisin työkaluin. Siitä, ovatko kotisivut hyvät, kertovat tunnuslukuina sivuston liikennemäärä ja konversioprosentti. Näiden tulo on suoraan kotisivujen menestyksestä kertova tunnusluku.

Hyvät kotisivut keräävät mahdollisimman paljon yrityksesi liiketoiminnan kannalta oikeita kävijöitä ja tuo (konvertoi) nämä kävijät yrityksesi maksaviksi asiakkaiksi. Sivukohtaisen konversioprosentin tarkasteluun kannattaa kiinnittää huomiota ja muistaa, että kaikkien markkinointitoimenpiteiden perusteella sivustolle ohjautuva kävijäliikenne ei ole konvertoitavissa yhtä hyvin. Esimerkiksi rekrytointikampanja tuo sivustolle yrityksestä työnantajana kiinnostuneita kävijöitä ja tätä kasvanutta kävijävirtaa ei ole edes tarkoitus suoraan pyrkiä kääntämään yrityksen asiakkaiksi.

Kotisivujen liikennemäärän kasvattaminen

Kuten olemme SEO-oppaassamme kuvanneet, on huolella toteutettu hakukoneoptimointi yrityksen tuottavin investointi hakukonenäkyvyyteen. Hakukoneoptimoinnin keskeisiä osa-alueita kotisivujen toteutuksessa ovat muun muassa sivuston tekninen toteutus, sivuston rakenne sekä avainsanojen valinta ja käyttö.

Hakukoneoptimoinnin ohella kotisivujen kävijäliikennettä on mahdollista kasvattaa hakusanamainonnalla ja esimerkiksi sosiaalista mediaa hyödyntämällä.

Myynnin kasvattaminen konversiota kehittämällä

Konversioprosentti kertoo yrityksen kotisivujen laadun mittarina siis siitä, kuinka hyvin kotisivut onnistuvat tehtävässään tuoda sivustolla vierailevasta käyttäjästä asiakas yritykselle. Tähän vaikuttaa luonnollisesti se, kuinka hyvin sivusto vastaa kävijän tarpeisiin. Löytääkö käyttäjä kaiken tarvitsemansa tiedon helposti ostoprosessin eri vaiheissa? Vakuuttaako sivusto sisältönsä, käytettävyytensä ja ulkoasunsa puolesta asiakkaan niin, että tämä tekee ostopäätöksen?

Yrityksen asiakkaiden ja heidän ostoprosessinsa tunteminen on avainasemassa konversioprosenttia kehitettäessä. Kun ymmärretään, miten ostoprosessi etenee, voidaan konversioprosenttien perusteella löytää ne kohdat, joiden kehittäminen auttaa pitämään kotisivuilla vierailevat kävijät aina prosessin loppuun asti.

Haluatko kuulla lisää siitä, miten me toteutamme liiketoimintatavoitteita tukevia kotisivuja eri alojen yrityksille? Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerromme lisää!

Yhtenäinen visuaalinen ilme on vahvan brändin perusta

Yhtenäinen visuaalinen ilme on vahvan brändin perusta

Moni yritys pohtii, millainen visuaalinen ilme houkuttelee potentiaalia asiakkaita markkinoinnin eri kanavissa. Värien, kuvien, tekstin ja erilaisten efektien käyttö kannattaa suunnitella huolella. Erityisen tärkeää on kuitenkin varmistaa, että yrityksen visuaalinen...

lue lisää
Hakukoneoptimoidut kotisivut digimarkkinoinnin työkaluna

Hakukoneoptimoidut kotisivut digimarkkinoinnin työkaluna

Riippumatta siitä, oletko itse toteuttamassa digitaalista markkinointia yrityksellesi vai ostatko sitä ulkopuoliselta ammattilaiselta, kannattaa digitaalisen markkinoinnin perusteet ja erityisesti sudenkuopat selvittää ennen tuumasta toimeen ryhtymistä.  Alan...

lue lisää