Digitaalisen markkinoinnin ABC

Artikkelit

Cradia.fi / Artikkelit / Digitaalisen markkinoinnin ABC

Digitaalisen markkinoinnin ABC

Digitaalinen markkinointi on käsitteenä kohtuullisen uusi. Sen keskeinen tavoite on tunnistaa yrityksen liiketoimintatavoitteiden kannalta oleelliset kohderyhmät ja sen perusteella lähestyä kohderyhmiin kuuluvia käyttäjiä kohdennetuilla mainosviesteillä.

Digitaaliseen markkinointiin liittyvät lainalaisuudet eroavat perinteisestä markkinoinnista usealla tavalla. Digitaalisen markkinoinnin keskeinen merkitys nykypäivän yritysten markkinointityössä on tänä päivänä huomattavan suuri. Oman haasteensa asettaa myös se, että tämä uusi markkinoinnin maailma on jatkuvassa muutoksessa ja vaatii ammattilaisilta jatkuvaa uusien toimintatapojen opettelua.

Digitaalinen markkinointi on tuomistaan haasteista huolimatta alue, joka yritystoimintaa harjoittavan kannattaa ehdottomasti ottaa haltuun. Toimialasta riippuen tämän aluevaltauksen merkitys vaihtelee, mutta lähes poikkeuksetta kaikki yritykset hyötyvät digitaalisen markkinoinnin osaamisesta ja siihen tehtävistä investoinneista. 

Digitaaliseen markkinointiin luetaan tänä päivänä kuuluvaksi pitkä lista erilaisia kanavia ja työkaluja, joista olemme alle listanneet todennäköisesti ne tunnetuimmat ja käytetyimmät.

Kotisivut ja niiden hakukoneoptimointi

Mikäli etsit digitaalisen markkinoinnin työkalua, johon tehty investointi todennäköisesti toisi yrityksellesi suurimman tuoton, kannattaa ehdottomasti lähteä liikkeelle toimivien ja käyttäjäystävällisten kotisivujen hankinnalla. Kotisivut kannattaa toteuttaa joustavalla ja modernilla järjestelmällä, kuten maailmanlaajuiseen suosioon nousseella WordPressillä. 

Kotisivuja suunniteltaessa oleellista on, että käyttäjänäkökulman ohella huomioidaan sivuston hakukonenäkyvyyttä koskevat tavoitteet. Visuaalisesti vaikuttavat kotisivut eivät lunasta täyttä potentiaaliaan, mikäli kävijät eivät niitä hakukoneista löydä. On siis keskeistä panostaa huolella suunniteltuun ja toteutettuun hakukoneoptimointiin (Search Engine Optimization). Hakukoneoptimoinnin perusperiaatteista löydät lisätietoa kattavasta SEO-oppaastamme.

Hakusanamainonnalla kävijäliikennettä kotisivuille

Hakusanamainonta on toinen digitaalisen markkinoinnin perustyökaluista. Hakusanamainonnan keinoin nostat kotisivusi hakukoneissa kohdennetusti niiden kävijöiden ulottuville, jotka etsivät ratkaisua sellaiseen ongelmaan, johon yrityksesi liiketoiminnallaan pystyy tarjoamaan ratkaisun.

Sosiaalisen median hyödyntäminen

Sosiaalisen median kanavat eroavat toisistaan käyttäjäkuntansa ja sisältönsä suhteen ja moni yritys löytääkin yhdestä tai useammasta sosiaalisen median kanavasta tehokkaan markkinoinnin kanavan. Pelkällä yritysprofiililla pystyy sosiaalisessa mediassa tavoittamaan käyttäjiä tehokkaasti ja kohdennetun markkinoinnin työvälineenä toimii sosiaalisen median ostettavat mainokset, joiden perusperiaate vastaa mainontaa hakukoneissa.

Muita digitaalisen markkinoinnin muotoja

Tärkeitä muita digitaalisen markkinoinnin muotoja ovat muun muassa mobiilimainonta ja sähköpostimainonta. Nämä perinteisemmät markkinointikanavat tavoittavat tehokkaasti erityisesti olemassa olevan asiakaskunnan, mutta niiden alta löytyy keinoja myös uusasiakashankintaan.

Digitaalinen markkinointi on käsitteenä laaja ja sen alla vilahtelee laaja skaala erilaisia termejä. Eri markkinoinnin kanavista ja markkinoinnin toteuttamiskeinoista puhutaan digitaalisen markkinoinnin keskusteluotsikon alla ja aloittelijaa tämä saattaa hämmentää. Kyse ei kuitenkaan ole rakettitieteestä ja hyvä digitaalisen markkinoinnin palveluja tuottava tekijä varmistaakin, että asiakkaalle jää itselleen tarvittava osaaminen digitaalisen markkinoinnin jatkamiseen esimerkiksi kotisivu- tai hakukoneoptimointiprojektin jälkeenkin.

Digitaalisen markkinoinnin mitattavuus

Digitaalisesta markkinoinnin erityisen kiinnostavan markkinoinnin osa-alueen tekee sen mitattavuus. Siinä missä perinteisemmät markkinoinnin osa-alueet ovat staattisia ja vaikeasti mitattavissa, on digitaalinen markkinointi poikkeus. Digitaaliseen markkinointiin tehdyn investoinnin takaisinmaksuaika ja tuotto on helposti mitattavissa. Investoinnin tuoton mittaamisesta voit lukea lisää täältä.

Yhtenäinen visuaalinen ilme on vahvan brändin perusta

Yhtenäinen visuaalinen ilme on vahvan brändin perusta

Moni yritys pohtii, millainen visuaalinen ilme houkuttelee potentiaalia asiakkaita markkinoinnin eri kanavissa. Värien, kuvien, tekstin ja erilaisten efektien käyttö kannattaa suunnitella huolella. Erityisen tärkeää on kuitenkin varmistaa, että yrityksen visuaalinen...

lue lisää
Kotisivujen uudistamista suunnittelevan muistilista

Kotisivujen uudistamista suunnittelevan muistilista

Yritykselle kotisivut ovat sen digitaalisen markkinoinnin kulmakivi. Mistä sitten tietää, millaiset ovat hyvät kotisivut? Käsite on vähintäänkin suhteellinen, mutta tiettyjä hyvien kotisivujen peruselementtejä on mahdollista listata.  Kotisivujen laadun mittarina...

lue lisää
Hakukoneoptimoidut kotisivut digimarkkinoinnin työkaluna

Hakukoneoptimoidut kotisivut digimarkkinoinnin työkaluna

Riippumatta siitä, oletko itse toteuttamassa digitaalista markkinointia yrityksellesi vai ostatko sitä ulkopuoliselta ammattilaiselta, kannattaa digitaalisen markkinoinnin perusteet ja erityisesti sudenkuopat selvittää ennen tuumasta toimeen ryhtymistä.  Alan...

lue lisää